Telekadó

Bevallás kitöltése online

Telekadó bevallás

Online ügyintézési rendszerünkben interneten keresztül bármikor benyújthatja telekadó bevallását. Kérjük vegye figyelembe, hogy jogi személyek esetében Hegyvidék fiókkal rendelkező magánszemélyek csak meghatalmazással nyújthatják be bevallásukat.

Bevallást kell benyújtani

 • Önkormányzat illetékességi területén található telek után

Mentes az adó alól

 • Épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész.
 • Ingatlan-nyilvántartás szerint erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek.
 • Építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a.
 • Egylakásos lakóépülethez tartozó telekrész, ha a lakás hasznos alapterülete a 200 m2-t nem haladja meg,
 • Többlakásos lakóépülethez tartozó telekrész, ha a lakóépület hasznos alapterülete a 150 m2-t nem haladja meg.
További részletek >>

ELŐZETES FELTÉTELEK

Magánszemélyek esetén

Bevallás benyújtásához Hegyvidék fiók regisztráció, és a magánszemély azonosítása szükséges. (A regisztrációról, és azonosítási lehetőségekről itt olvashat részletesebben)

Jogi személyek esetén

 1. Bevallás benyújtásához Hegyvidék fiók regisztráció, és a magánszemély azonosítása szükséges.
 2. A regisztrációt követően a magánszemély csak akkor nyújthat be bevallást, ha igazolja, hogy a jogi személy nevében eljárhat. Ehhez meghatalmazást illetve a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot kell eljuttatnia Önkormányzatunk Adóirodája részére. Ha ezt korábbi bevallások benyújtásakor már megtette, úgy a regisztrációt és azonosítást követően benyújthatja bevallását.

DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

 • Telekadó megállapodás
 • Állandó meghatalmazás magánszemély, egyéni vállalkozó
 • Állandó meghatalmazás jogi személy, egyéb szervezet
 • Eseti meghatalmazás magánszemély, egyéni vállakozó
 • Eseti meghatalmazás jogi személy, egyéb szervezet

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Telekadó évi mértéke

 • Üres telek esetén 200,- Ft/m2
 • Épülethez tartozó teleknél 150,- Ft/m2

Kedvezmények

 • Telken álló épületben lakó adózót kiskorú gyermekenként 10.000,- Ft adókedvezmény illeti meg.
 • Magánszemély adózót az építmény után 5%-os adókedvezmény illeti meg.
 • Társasházi közösség közös tulajdonában álló tároló helyiségek után – kivéve a mosókonyhát, szárító helyiséget, kerti tárolót, vasalószobát - az adóalanyt 75 %-os adókedvezmény illeti meg.